U heeft letselschadeOverlijdensschade

Overlijdensschade voor nabestaanden

Wat is dat?

Wanneer een derde aansprakelijk is voor het overlijden van een persoon, kent het Nederlands recht de vergoeding van overlijdensschade voor nabestaanden. Dit is vastgelegd in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek.

Welke schade kan ik vorderen?

  1. Begrafeniskosten en crematiekosten
  2. Schade wegens verlies van levensonderhoud


Begrafeniskosten en crematiekosten

Hieronder vallen de kosten voor de uitvaartplechtigheid, de receptie, bloemen, kaarten, maar ook notariskosten voor het opmaken van een verklaring van erfrecht en de kosten voor een steen of urn.

De aansprakelijke verzekeraar betaalt de redelijke kosten van de begrafenis of crematie. Wat redelijke kosten zijn is niet vooraf te zeggen. De levensomstandigheden en de maatschappelijke positie van de overledene spelen daarin bijvoorbeeld een rol.


Verlies van levensonderhoud

Als de overledene met zijn inkomen voorzag in het levensonderhoud van de nabestaanden, kunnen de nabestaanden aanspraak maken op een financiГĞle compensatie.

Het uitgangspunt voor deze vergoeding is dat de nabestaanden na het overlijden van hun dierbare dezelfde levensstandaard kunnen aanhouden als vГіГіr het overlijden.

Alleen die groepen die in de wet genoemd zijn hebben recht op compensatie. Dit wordt de kring der gerechtigden genoemd. De kring bestaat feitelijk uit alle personen waarvan vast staat dat de overledene deze met zijn/haar inkomen (deels) onderhield.


Affectieschade

Ons rechtssysteem kent nog geen vergoeding van immateriГĞle schade voor de nabestaanden. In juli 2015 is er een wetsvoorstel affectieschade is ingediend door de minister bij de Tweede Kamer. Wij blijven de ontwikkelingen op dit vlak uiteraard volgen.

Het beoordelen en berekenen van een overlijdensschade is per definitie complex. Wij hebben de kennis daarvoor in huis en staan u graag met onze expertise van dienst.