Schadevergoeding bij letselschade, onze werkwijzeWerkwijze

Wij helpen u van begin tot eind bij het afhandelen van uw letselschade

U heeft letselschade. Wat nu?

De gevolgen van een ongeval kunnen heel vervelend zijn. Niet alles is voor u te overzien. Sommige schadeposten openbaren zich later. De discussie met de verzekeraar kan lastig zijn. U heeft daarom behoefte aan goede hulp en ondersteuning zodat u zich op uw herstel kunt richten.

We hebben de afhandeling van uw letselschade verdeeld in 7 stappen. Gedurende het gehele traject heeft u regelmatig contact met uw eigen letselschade expert.

Stap1: eerste contact (online of telefonisch)

U vertelt wat u is overkomen, wat uw klachten zijn en wij maken een afspraak voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek bij u thuis.

Stap 2: gratis en vrijblijvend intakegesprek

Wij bespreken bij u thuis of bij ons op kantoor wat er gebeurd is. Wij inventariseren waar u tegen aan loopt. Van het bezoek maken we een verslag. Daarin staat wat er is besproken en welke afspraken wij hebben gemaakt.

Stap 3: aansprakelijk-stelling en eerste voorschot

Stap 3: aansprakelijkstelling en eerste voorschot

Na het intakegesprek voeren wij de aansprakelijkheidsdiscussie voor u. Zodra de aansprakelijkheid is erkend, vragen wij namens u een voorschot op de schadevergoeding aan. Sommige verzekeraars kunnen lastige en soms onredelijke standpunten innemen. Wij weten precies waar wij op moeten letten. Door onze deskundige hulp in te schakelen, weet u dat u krijgt waar u recht op heeft.

Stap 4: advies van onze eigen medisch adviseur

Onze medisch adviseur vraagt informatie op bij uw behandelaars. Hij maakt vervolgens een rapport op en beschrijft de aard en ernst van uw klachten, de relatie met het ongeval en de risico’s op lange termijn. Op basis van deze gegevens brengt hij een advies uit en kunnen wij uw klachten en beperkingen aantonen. Wanneer er onduidelijkheden blijven bestaan over uw medische situatie kan er een expertisearts ingeschakeld worden. 

Stap 5: persoonlijke begeleiding en ondersteuning

Wij helpen u om uw mogelijke problemen op te lossen. Als het nodig is, schakelen wij deskundigen in om u te begeleiden bij uw herstel, bijvoorbeeld een deskundige op het gebied van re-integratie of woningaanpassingen. Wij vinden het belangrijk dat deskundigen onafhankelijk zijn en niet verbonden zijn aan de tegenpartij.

Stap 6: regelmatig contact

Regelmatig hebben wij contact met u en komen bij u op bezoek. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de afhandeling van uw schade. Ook houden wij een schade overzicht voor u bij en vragen tussentijdse voorschotten aan voor uw kosten. Natuurlijk vorderen wij ook smartengeld voor u.

Stap 7: de eindregeling van uw letselschade

Zodra u volledig hersteld bent, of als geen wezenlijke veranderingen meer in uw herstel te verwachten zijn, kan uw letselschade worden afgehandeld. Wij adviseren u hierin en voeren de gesprekken met de verzekeraar van de tegenpartij. Wij bekijken de voorstellen kritisch en onderhandelen daarover. Hiervoor nemen wij samen met u uitvoerig de tijd. Ook informeren wij u over mogelijke fiscale gevolgen van de afwikkeling.

 

Soms loopt het letselschadeproces stroef

Indien nodig mediationtraject of een procedureWij hebben jarenlange ervaring met de afhandeling van letselschade en zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. De overgrote meerderheid (95%) van alle letselschadezaken wordt in der minne (buiten de rechter om) geregeld. Maar wij gaan altijd voor een maximale schadevergoeding. Dus als de tegenpartij een onredelijk standpunt inneemt, bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid of de hoogte van de schadevergoeding, kan het voorkomen dat wij geen regeling treffen en wij u adviseren over te gaan tot andere maatregelen. U kunt dan denken aan het starten van een mediationtraject of een procedure. Samen met u zoeken wij de juiste oplossing met het beste resultaat. Indien nodig mediationtraject of een procedure

 

Afspraak maken

Wij helpen u van begin tot eind bij het afhandelen van uw letselschade. Maak direct een afspraak voor een gratis en vrijblijvende kennismaking.

030 2970 333 Of maak online een afspraak

Wij hebben jarenlange ervaring als letselschade experts. Wij halen het maximale eruit wat er voor u in zit en gaan daarbij zo ver als voor u nodig is. Bij ons heeft u een persoonlijke letselschade expert en wij nemen echt de tijd voor u. Uw belang staat altijd voorop. Lees meer over ons