U heeft letselschadeZelfstandig ondernemer

Verlies van arbeidsvermogen

Wat nu?

Indien u zelfstandig ondernemer bent en arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval, heeft dit directe gevolgen voor uw inkomen en voor uw bedrijf.

Zelfstandigen genieten wat hun inkomen betreft niet de bescherming die werknemers in loondienst genieten. In veel gevallen voelt een zelfstandige het onmiddellijk in zijn portemonnee als hij door een ongeval uitvalt. Vaak is niet alleen het inkomen, maar ook de continuГЇteit van het bedrijf in het geding. Iemand die door een ongeval bepaalde opdrachten niet kan uitvoeren, kan belangrijke klanten verliezen.

Voor het risico van arbeidsongeschiktheid kunt u zich wel particulier verzekeren, maar de premies zijn meestal aanzienlijk. Veel zelfstandig ondernemers hebben dan ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (A.O.V.) afgesloten.


Schade

Het is belangrijk uw schade snel te beperken en te voorkomen dat het bedrijf grote verliezen maakt of zelfs failliet gaat. Daarbij gaat het om maatwerk. U kunt bijvoorbeeld tijdelijk een vervanger inschakelen om de werkzaamheden te verrichten en de continuГЇteit van het bedrijf te waarborgen. De kosten van een vervanger komen dan voor vergoeding in aanmerking door de aansprakelijke partij. Als uw arbeidsongeschiktheid langer duurt, zullen er moeilijke keuzes worden gemaakt hoe de bedrijfsvoering kan worden voortgezet. Soms worden er hulpmiddelen aangeschaft. Dit varieert van kleine gereedschappen tot grote machines. Ondanks allerlei maatregelen kan uw winst afnemen. Het berekenen van deze schade gebeurt door te kijken naar de bedrijfsresultaten en inkomsten van de jaren vГіГіr uw ongeval en deze te vergelijken met de bedrijfsresultaten en inkomsten na het ongeval. De aansprakelijke verzekeraar moet deze schade vergoeden.

Goed om te weten

Deskundige hulp

Omdat de gevolgen van een ongeval voor de zelfstandig ondernemer in financiГĞle zin groot kunnen zijn, schakelen wij vaak onafhankelijk deskundigen in die de zelfstandige kunnen ondersteunen. U kunt dan denken aan arbeidsdeskundigen, maar ook bijvoorbeeld accountants of bedrijfsadviseurs.


Beoordeling arbeidsongeschiktheid

Het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandig ondernemer is lastig. Immers, in tegenstelling tot werknemers in loondienst, kunnen zelfstandig ondernemers niet naar een arbo-arts of een verzekeringsarts van het UWV. Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten, zal een verzekeringsarts van de AOV-verzekeraar u beoordelen.

Indien u geen arbeidsongeschiktheidverzekering heeft afgesloten, zal uit uw medisch dossier uw arbeidsongeschiktheid moeten blijken. Het is daarom belangrijk dat uw medisch dossier zo volledig mogelijk is. Dit kunt u bereiken door regelmatig naar uw huisarts of specialist te gaan en hun behandeladviezen strikt op te volgen.

Wij hebben al veel letselschades van zelfstandig ondernemers naar tevredenheid afgehandeld. Wij kunnen u bijstaan en begeleiden. Als u vragen of opmerkingen heeft, staan we u graag te woord.